Información xeral e inscricións: 988 388 135
en horario de 8:30 a 14:30 h
ou 988 392 909 de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 h
Incidencias e avarias: 681 325 269
bicis.ourense.es
Desarrollado por el Instituto Tecnológico de Castilla y León .